spring cargo


A Dacia Spring Cargo segítségével vállalkozását új szintre emelheti!


Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak ​
Vissza nem térítendő támogatás vállalkozásoknak, elektromos jármű beszerzésére. A pályázat kiemelt célja a tiszta üzemű közlekedés elősegítése.
TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE
Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak (a felhívás kódszáma: RRF-10.10.1-24).
TÁMOGATÁS FORMÁJA
Vissza nem térítendő.
TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA
Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend.            
FORRÁS KERETÖSSZEGE

30 000 000 000 Ft  

 • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft; 
 • a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
  Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) egyaránt  2024. február 05. 17:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig  lehet benyújtani.   

  TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

  A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások. 

  Továbbá, Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenységet folytató egyéni cég vagy egyéni vállalkozó kizárólag abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a cégjegyzékében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység.


  Támogatási kérelmet  nem nyújthat be  olyan vállalkozás,  melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.    


  A konzorcium nem támogatható.

   TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

    Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, 

   • ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
   • ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 
   • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 
   • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
   • ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
   • ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 
   • olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között 2023.12.09-én vagy azt követően szerepelt a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451),
   • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 
   • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 
   • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
   • Csekély összegű támogatás esetén: 
     - a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak;
     - az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működő vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;
    - amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
    - azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
     - amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha azt az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
    - amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
    - akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.    

   A csekély összegű támogatás kizáró feltételei alapján a felhívás keretében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, melynek főtevékenysége a kérelem benyújtásakor a TEÁOR’08 01.11. – 03.22 tevékenységek valamelyike.     

    TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

    Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése.          

     TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

     Támogatás minimum összege 2 800 000 Ft 

     Támogatás maximum összege 64 000 000 Ft


     felhívás 3.4. fejezetében  szereplő elszámolható költségekre megállapított maximális támogatás.     

      TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK SZÁMA

      Maximum 9 375 db.     

       PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM

       A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.

        A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent pályázati felhívás további részleteit a Pályázati portál (pályázat.gov.hu) weboldalon találja.
        A részletekkel kapcsolatban keresse bizalommal márkakereskedéseinket, akik a folyamatban végig támogatást nyújtanak Önnek!

        A JÖVŐ MOBILITÁSI MEGOLDÁSA

        A Dacia innovatív terméke, a 100%-ban elektromos Spring Cargo soha nem látott jövedelmezőséget kínál a vállalati flották és szakemberek számára. A márka hagyományaihoz hűen kedvező vételár mellett járműflottája a lehető legjobb feltételekkel térhet át az elektromos mobilitásra.
        FOTÓGALÉRIA MEGTEKINTÉSE
        CARGO VERZIÓ
        A KISHASZONJÁRMŰVEK ÚJ GENERÁCIÓJA
        Lenyűgözően praktikus, hiszen az első utasülések mögött az egész hátsó rész az üzleti tevékenységet illetve az áruszállítást hivatott szolgálni. A hatékonyság a legfontosabb: műanyag védőpadló, négy rögzítőgyűrű és egy hálós válaszfal az utasok biztonsága érdekében. A Spring Cargo rakodási hossza 1172 mm, csomagtere 1000 l-es és hasznos teherbírása 358 kg. Elég ahhoz, hogy bármivel megbirkózzon!

        A 100%-ban elektromos Spring vállalkozásoknak készülő Cargo változata egy masszív kishaszonjármű képét mutatja. Kívül pedig kevésbé sérülékeny fekete ajtókilincsek és visszapillantó tükrök találhatók a esztétikum tartós fenntartása érdekében. Robusztus kishaszonjármű egy modern városi kisautó megjelenésével!

        Alapfelszereltsége még a Bluetooth® kihangosítós rádió, a manuális légkondicionáló rendszer vagy az USB-csatlakozók (az egyikhez egy tartozékként kapható telefontartót is rögzíthet, amellyel telefonját biztonságban tudhatja a műszerfalon és egyben fel is töltheti).

        A 7"-os multimédia kijelző* okostelefon-tükrözés funkciójának köszönhetően a vezető hozzáfér kedvenc Android Auto™ vagy Apple CarPlay™ alkalmazásaihoz. Ez az érintőképernyő egyúttal a jarmű vezérlőközpontjává válik, használatával a tolatókamera*, a gyári navigáció* és a Bluetooth® médialejátszó funkciók is rendelkezésre állnak.

        A 100%-ban elektromos Dacia Spring minden tekintetben a következő szintre emeli a céges flottát!

        *Opcióként.

        hatótávolság
        MEGNYUGTATÓ HATÓTÁVOLSÁG
        A Dacia Spring Cargo akár 230 km-es hatótávolsággal rendelkezik a vegyes* WLTP-ciklus szerint és 305 km-es hatótávolsággal a városi WLTP-ciklus szerint. Kompakt (26,8 kWh-s) akkumulátorának teljes feltöltésével akár egy hétig is autózhat a városban.

        *A vegyes WLTP mérési ciklus 57% városi utazást, 25% külvárosi utazást és 18% autóutat ölel fel.

        Feltöltés
        TÖLTSE FEL BÁRHOL, BÁRMIKOR
        Töltheti a Dacia Spring Cargo verziót, amíg pihenőt tart az utazás közben. Időszűkében van? Az opcionálisan elérhető egyenáramú (DC) töltőnek köszönhetően az akkumulátort 80%-os szintre töltheti fel kevesebb mint 1 óra alatt egy villámtöltő-állomáson.

        Otthon pedig elegendő, ha a hálózati aljzathoz csatlakoztatja. Gyorstöltésre van szüksége? Szereljen fel egy Wallbox fali töltőt, és töltse fel autóját kevesebb, mint 5 óra alatt.
        My Dacia
        VEZESSEN GONDTALANUL!
        Egyszerűsítse életét a My Dacia mobilalkalmazással! Előre beállíthatja az utastér hőmérsékletét, ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét, be- vagy kikapcsolhatja a töltést az okostelefonjáról.

        A helyi forgalomba helyezéshez további átalakítás szükséges (nettó 95 000 Ft), amely összeg nem része a listaárnak.

        Dacia Spring Cargo vegyes fogyasztás l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0, áramfogyasztás (kWh /km): 11,9 – 13,9. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.